Rong Qiao The Bund, Fuzhou

分店 / 福州
融侨外滩
136 Liaoyuan Road, Jinshan Street,
Rong Qiao Bund One, Tower D, L2-28/29,
Cangshan District, Fuzhou, China
电话: +85 591 8786 3435
Operating Hours (Daily)

Lunch:
11.30am – 2.30pm
(Last order 2.00pm)

Dinner:
5.30pm – 10.00pm
(Last order 9.00pm)
查看地图